آدرس و تلفن شوراهای حل اختلاف شهر اصفهان

شورای حل اختلاف آتشگاه – مجتمع شماره ۲

شعبه ۹، ۱۴: عصرها

شعبه ۳۱، ۲۴: صبح ها

شعبات اجرای احکام

شعبه ۱، ۲، ۵: صبح ها

شعبه ۳، ۴: عصرها


راه‌های ارتباط

آدرس:اصفهان، خیابان آتشگاه، روبروی پمپ بنزینتلفن:۰۳۱-۳۶۶۳۲۱۹۰

شورای حل اختلاف آیت الله ارباب – مجتمع شماره ۱

شعبه‌ ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۱۰، ۱۳، ۳۲، ۴۵: هر روز (صبح ها)

شعبه ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۲۸، ۴۰، ۴۱، ۴۲: شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه (عصرها)


راه‌های ارتباط

آدرس:اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت الله ارباب، روبروی مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پلاک ۵۷تلفن:۰۳۱-۳۶۶۲۹۲۰۷

شورای حل اختلاف اصفهان پایگاه هشتم شکاری

شعبه ۳۷: شنبه، یک شنبه، سه شنبه، چهارشنبه (عصرها)


راه‌های ارتباط

آدرس:اصفهان، جنب فرودگاه، پایگاه هشتم شکاری، واقع در هتل ستارهتلفن:۰۳۱-۳۵۷۷۴۳۲۴

شورای حل اختلاف اصفهان شهر بهارستان

شعبه ۳۸، ۴۶: صبح ها


راه‌های ارتباط

آدرس:اصفهان، بهارستان، انتهای خیابان الفت، بالاتر از ساختمان عمران، ساختمان داسرای عمومی و انقلابتلفن:۰۳۱-۳۶۸۰۳۱۴۰

شورای حل اختلاف جاده دولت آباد کانون اصلاح و تربیت و زندان نسوان

شعبه ۵۰


راه‌های ارتباط

آدرس:اصفهان، جاده دولت آباد، بلوار فرزانگان، روبروی باغ فدک، کانون اصلاح و تربیت و زندان نسوانتلفن:۰۳۱-۳۴۵۹۰۸۶۳

شورای حل اختلاف دهستان دشتی

شعبه ۳۶: روزهای زوج (عصرها)


راه‌های ارتباط

آدرس:اصفهان، دهستان دشتی، جنب مسجد بزرگتلفن:۰۳۱-۳۸۶۸۲۲۶۴

شورای حل اختلاف زندان اسد آباد اصفهان

شعبه ۴۴: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه (عصرها)


راه‌های ارتباط

آدرس:اصفهان، پلیس راه اصفهان – شهرضا، به طرف مبارکه، روبروی روستای اسد آباد، اردوگاه کار درمانیتلفن:۰۳۱-۵۲۳۷۲۰۱۲

شورای حل اختلاف زندان مرکزی اصفهان

شعبه ۳۰: عصرها

شعبه ۴۳: روزهای زوج (عصرها)


راه‌های ارتباط

آدرس:اصفهان، بزرگراه شهید احمد کاظمی (بزرگراه ذوب آهن)، کوچه جنب اداره کل زندانهای اصفهان، جنب ایستگاه اتوبوس، مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروجتلفن:۰۳۱-۳۷۷۷۲۰۰۰

شورای حل اختلاف اصفهان شهرک آزمایش راهنمایی و رانندگی

شعبه ۱۰۶


راه‌های ارتباط

آدرس:اصفهان، جاده اصفهان به شیراز، شهرک آزمایش راهنمایی و رانندگیتلفن:۰۳۱-۳۶۵۴۱۴۸۳

شورای حل اختلاف کمال اسماعیل

شعبه ۴۷ (اتاق بازرگانی): شنبه، دوشنبه، چهارشنبه (عصرها)


راه‌های ارتباط

آدرس:اصفهان، خیابان کمال اسماعیل، جنب بانک مسکن، روبروی تابلوی برق، پلاک ۷۲

شورای حل اختلاف محتشم کاشانی

شعبه ۴۸ پرستاران (عصر شنبه)


راه‌های ارتباط

آدرس:اصفهان، خیابان حکیم نظامی، ابتدای محتشم کاشانی، روبروی MRI، ساختمان نظام پرستاری

شورای حل اختلاف نیکبخت (مجتمع شماره ۲ – مدافعین حرم)

شعبه ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۳۳: صبح ها

شعبه ۱۶، ۱۷، ۲۱، ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۳۹: عصرها


راه‌های ارتباط

آدرس:اصفهان، خیابان شهید نیکبخت، چهار راه وکلا، مجتمع شهدای مدافع حرمتلفن:۰۳۱-۳۶۶۳۲۱۹۰

شورای حل اختلاف خیابان هشت بهشت شرقی

شعبه ۵۱،۵۲، ۵۳ : هر روز صبح

شعبه ۳۴: روزهای زوج (عصرها)

شعبه ۳۵: روزهای فرد (عصرها)