تغییرات نگارش سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی


۱-امکان تعیین رنگ برای ابلاغیه ها در صفحه مشاهده شده اضافه شده است.

۲-امکان الصاق یادداشت برای ابلاغیه ها در صفحه مشاهده شده اضافه شده است.

۳-برای تعیین رنگ و الصاق یادداشت گزینه مشاهده/تغییر مشخصات ابلاغیه اضافه شده است.

۴-امکان جستجو در صفحه ابلاغیه مشاهده شده بر اساس کد رنگ و یادداشت اضافه شده است.

۵-امکان سابقه مشاهده ابلاغیه اضافه شده است.

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.