شیوه نامه کاهش پرونده های وارده با موضوع ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

اصلاحیه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

با توجه به اصلاح انجام شده در ماده ۱۴، شیوه نامه #اصلاحی جهت بهره برداری منتشر شد.

شیوه نامه اصلاحی  کاهش ادعای اعسار

به منظور ساماندهی ورودی پرونده ها و جلوگیری از تکمیل پرونده های غیر واقعی به پیوست شیوه نامه کاهش پرونده های وارده با موضوع ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که به تائید ریاست کل محترم دادگستری استان اصفهان رسیده جهت استحضار و ابلاغ به همکاران محترم قضایی استان اصفهان به پیوست تقدیم می گردد.

 شیوه نامه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

این نوشته در آموزش, قوانین و آئین نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.