دستورالعمل راه اندازي عناوين جديد لايحه

در راستای توسعه خدمات الکترونیک قضایی با افزودن عناوين جديد لايحه از مورخ۱۳۹۸/۸/۱۲ ثبت و ارسال تعداد ۱۶ عنوان جدید در کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور فراهم می باشد. 

فهرست عناوین به شرح ذیل می باشد:

۱-لایحه ممنوع شدن وکیل از وکالت
۲-اعلام تعذر وكیل

۳-اعلام تعذر اصحاب دعوی

۴-اعلام قبول وکالت 》》》》فعلا از سامانه حذف شده و قابل دسترسی نمی باشد ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

۵-اعلام عزل وکیل

۶-اعلام تعليق وكيل

۷-اعلام استعفای وکیل

۸-اعلام جهات رد کارشناسی
۹-قبول داوری
۱۰-اعلام پرونده مرتبط

۱۱-اعلام زوال سمت /فوت/حجر اصحاب دعوا
۱۲-اعلام فوت وکیل

۱۳-تحويل صورتحساب منافع أموال توقیف شده
۱۴اعلام رد ترکه
۱۵-لایحه دفاعیه

۱۶اعلام نشانی جدید

(لایحه رفع نقص هم از قبل فعال بوده است )

 

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.