فراخوان صاحبان مشاغل مشمول نصب ، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش

⭕️⭕️ صاحبان محترم حرف و مشاغل یادشده مکلفند از ابتدای مهرماه سالجاری ( ۱/ ۷/ ۹۸ ) با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه / پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود ( کارتخوان های بانکی ) اقدام نمایند .

🔸 این دسته از صاحبان مشاغل از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش ( پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی ) و صدور صورت حساب فروش ( فاکتور ) مطابق مقررات می باشند .این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.