معافیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای مشمولین تا سقف ۳۰ برابر مالیات بر درآمد سالانه

بر اساس اصلاحیه بند ز تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ مبنا و ضریب قانونی معافیت از تسلیم اظهار نامه مالیات شغلی توسط کلیه صاحبان‌ مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون‌مالیاتهای مستقیم که دفاترقضایی را نیز شامل می شود از ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون‌مالیاتهای مستقیم به سی برابر افزایش داده است.یعنی اگرمجموع در آمد دفاترقضایی در طول سال آینده حداکثر تا سی برابر مبلغ معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون‌باشد

( یعنی درآمد دفتر حداکثر تا مبلغ ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد) از تکلیف قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سال آینده معاف خواهند بود که نتیجه آن: با تکمیل فرم و صفحات در سامانه سازمان امور مالیاتی از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نیز معاف خواهند شد.

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.