الزامی بودن شماره ملی خوانده در دعاوی خانواده، عدم اعاده دادرسی احکام ابرام شده دردیوان عالی

قابل توجه مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛

در ارتباط با هماهنگ سازی رويه های ثبت و اطلاع رسانی به ارباب رجوع مواردی به اطلاع می رساند:

۱-با توجه به مصوبه کمیته راهبری سامانه های قضایی در برخی از عناوین دعاوی خانوادگی درج کد ملی خوانده در سامانه اجباری شده است. از این پس ضروری است در ثبت خواسته های مذکور کد ملی خوانده نیز در سامانه درج شود در غیر اینصورت امکان ادامه روند ثبت وجود نخواهد داشت. فهرست این دعاوی به پیوست ارسال می شود.

۲-دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ (فرودگاه) تهران صرفاً مربوط به فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی (ره) می باشد. ضروری است از ارسال شکواییه ها در سایر موارد به این دادسرا خودداری نمایید.

۳-چنانچه سامانه دچار اختلال و قطعی باشد از ارشاد ارباب رجوع جهت مراجعه به دفاتر ویژه خودداری نموده و مطابق با دستورالعمل ارسالی در خصوص گواهی قطعی سامانه اقدام نمایید.

۴-چنانچه درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام ابرام شده در دیوان عالی کشور باشد متقاضی می بایست جهت ثبت درخواست به دیوان عالی کشور مراجعه نماید. لذا از ثبت درخواست اعاده دادرسی در مورد فوق الذکر به دلیل عدم امکان ارسال به دیوان عالی کشور از طریق سامانه خودداری نمایید.

 

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.