امکان ثبت درخواست صدور اجراییه نسبت به چک بلامحل

قابل توجه مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛ مطابق ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک، دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را به عناوین «درخواست صدور اجراییه نسبت به چک بلامحل» درخواست نماید. لذا در راستای اجرای ماده مذکور عنوان خواسته های بدوی در سامانه اضافه شده است.

نکات مهمی و کلیدی  که باید در خصوص تنظیم و ثبت «درخواست صدور اجراییه نسبت به چک بلامحل» رعایت نمود :

به موجب مستفاد از قانون جديد چک ،

اولاً :  در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده است .
ثانياً : در متن چک قيد نگرديده كه چک مورد خواسته بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است .
ثالثاً : دستور عدم پرداختي تا زمان صدور گواهي عدم پرداخت از بانک محال عليه داده نشده است .

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.