تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل شماره ٢٠٠/١١٢٣٧/د مورخ ١۴٠٣/٠٢/٢۵ سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال ١۴٠٢ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم، تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض برای برخی مشمولین و  مودیان گروه های دوم و سوم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (٩۵) قانون مالیات های مستقیم 

تصویر بخشنامه در ادامه 

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

این نوشته در دسته‌بندی نشده, قوانین و آئین نامه ها ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید