بخشنامه تأمین اجتماعی در خصوص لزوم‌تبعیت هیاتهای تشخیص و تجدید نظر رسیدگی از آراء دیوان، استنکاف برابر انفصال خواهد بود

بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی با موضوع الحاق یک بند ذیل بخش دوازدهم دستورالعمل‌ اجرایی هیات های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص لزوم‌تبعیت هیاتهای تشخیص و تجدید نظر رسیدگی از آراء دیوان

ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری:

در صورتی که محکوم علیه از اجرای رای استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده حکم. به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.

این نوشته در قوانین و آئین نامه ها ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.