حضور مدیرعامل و مشاور ریاست محترم مرکز آمار قوه قضائیه به همراه عضوهیات مدیره کانون دفاترخدمات الکترونیک قضایی کشور در دادگستری کل استان اصفهان

جلسه ای ۳/۵ساعته با حضور جناب اقای دکتر تدین مدیرعامل محترم کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور و مشاور ریاست محترم مرکز آمار قوه قضائیه و جناب اقای سلطانی عضو محترم هیات مدیره کانون و مدیر محترم نظارت دفاتر و معاون محترم پیشگیری دادگستری کل استان اصفهان و مدیران دفاتر اصفهان در دادگستری کل استان اصفهان که همکاران محترم شهرستانی هم بصورت ویدئو کنفرانس شرکت داشتند، برگذار گردید.

ضمن عرض خیر مقدم، مراتب تقدیر و تشکر خود را به نمایندگی از مدیران دفاتر استان اصفهان بابت حضور و پیگیریهای جناب آقای دکتر تدین و جناب آقای دکتر سلطانی اعلام مینمایم .

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.