الزام دادگاهها و دفاتر خدمات قضایی به قبول اصل مدارک

مدارک ارسالی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در دادگاه مبنی بر مطابقت با اصل چاپ می شوند

ارائه اصل مدارک به دادگاهها و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.