مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م برای عملکرد سال ۹۹

مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م برای عملکرد سال ۹۹

📌 اصلاحیه مهم دستورالعمل مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی درباره مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی از صاحبان مشاغل

سقف تعیین شده به عنوان حداکثر فروش کالا و خدمات مودیان از ده میلیارد و هشتصد میلیون ریال به شانزده میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش یافت.

این نوشته در آموزش ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.