الزام به ارجاع به مراکز مشاوره قبل از ثبت طلاق توافقی از نیمه دی ماه ۱۳۹۹

الزام به اخذ نامه از مراکز مشاوره در طلاق توافقیسامانه تصمیم 

مراکز مشاوره شهرضا


شهرضا مرکز ارزیابی مونس شهرضا خیابان شهید بهشتی فرعی ۳۸ ساختمان شفا طبقه ۱ واحد ۱۱ ۳۱۵۳۲۴۶۶۱۰
شهرضا مرکز ارزیابی عرفان شهرضا خیابان شهید بهشتی کوچه باغ بزرگ ۳۱۵۵۳۲۳۴۰۴۵
این نوشته در قوانین و آئین نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.