ازتاریخ ۶ اردیبهشت نسبت به ثبت و ارسال دادخواستهاي حقوقي

📢مديران محترم دفاتر خدمات الكترونيك

پيرو بخشنامه هاي قبلي نظر به ادامه وضعيت شيوع ويروس كرونا مقتضي است:
۱- ازتاریخ ۶ اردیبهشت نسبت به ثبت و ارسال دادخواستهاي حقوقي اقدام نمايند
۲- در خصوص ثبت شكوائيه صرفا موارد فوري طبق نظر رؤساي محترم حوزه هاي قضائي ودادستانهای محترم اقدام شود
۳- درمورد انجام ساير خدمات مربوط به دفاتر ثبت وارسال بلامانع است.

بدیهي است در مورد حوزهاي قضائي كه قبلا اطلاع رساني شده كما في السابق نسبت به ارائه كامل خدمات اقدام نمايند.

همچنين ضروري است مديران دفاتر نسبت به رعايت اصول بهداشتي ابلاغي مربوط به وضعيت موجود تدابير لازم از جمله تعيين نوبت ورعايت فاصله اجتماعي جهت پرهيز از ازدحام مراجعين در دفترمدیریت نمايند. کلیه دفاتر پایش تصویری می شوند ودر صورت عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی فعالیت آنها محدود خواهد شد
پیشنهاد می‌شود دفاتر تلاش کنند تا به صورت دوشیفته فعالیت کنند تا موجب تجمع مراجعین نشود.
معاون قضایی وفناوری دادگستری استان اصفهان

#معاونت_فناوری

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.